Законодавство!  

   

146

   

Корисні посилання  

Офіційне інтернет-представництво Президента України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Міністерство юстиції України
koord c
   

На сайті 13 гостей та відсутні користувачі

   

Головна

Успіхи адвокатів. Мулеса Мирослав

Mulesa    Адвокат Мулеса Мирослав Васильович, який діяв згідно доручення центру від 11.03.2016р. № 518, був залучений для надання правової допомоги затриманій особі.

    Захисник надав правову допомогу затриманій особі при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Перечинським районним судом Закарпатської області.

    Підзахисна підозрювалася, згідно матеріалів кримінального провадження, у вчиненні злочинів передбачених ч.ч.1-2 ст.185 КК України (Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) – карається позбавленням волі на строк до трьох років; Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, – карається позбавленням волі до п’яти років)

    Ухвалою Перечинського районного суду Закарпатської області від 11.03.2016р. в справі № 304/696/15-к, провадження № 1-кп/304/29/2016 було відмовлено у клопотанні прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної.

    Обрано запобіжний захід у вигляді запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком до 15 квітня 2016 року (включно).

    При цьому, суд, в ухвалі зазначив, що 04 березня 2016 року прокурор подав суду клопотання про надання дозволу на затримання обвинуваченої, з метою її приводу для участі в розгляді даного кримінального провадження та вирішення питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Клопотання мотивує тим, що підозрювана вчинила два корисливі злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до п’яти років. Оскільки метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваної є забезпечення виконання покладених на неї процесуальних обов’язків, а така перешкоджає кримінальному провадженню, а саме вже тривалий час переховується від органів досудового розслідування, уникає зустрічі з працівниками органів внутрішніх справ, за місцем проживання тривалий час відсутня, постійного місця роботи немає, а також враховуючи те, що обвинувачена вчинила два корисливі злочини, які згідно ст.12 КК України є злочинами середньої тяжкості і за їх вчинення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років, а також те, що підозрювана може вчинити нове кримінальне правопорушення, тому прокурор просить дозволити затримати обвинувачену з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

    У підготовчому судовому засіданні прокурор клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно затриманої підтримав та просив таке задовольнити.

    Обвинувачена та її захисник адвокат у підготовчому судовому засіданні просили застосувати відносно неї більш м’який запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

    Суд, заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали справи, зваживши доводи викладені в клопотанні, приходить до наступного висновку.

    Встановлено, що особа обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.185 КК України.

    Крім цього встановлено, що ухвалою Перечинського районного суду від 28 липня 2015 року підозрювану оголошено в розшук.

    Разом з цим встановлено, що обвинувачена переховується від органів досудового розслідування та суду, про що свідчить рапорт ДІМ ПЗВМ ХМВ УМВС України в Хмельницькій області старшого лейтенанта міліції від 25 вересня 2015 року, згідно якого встановлено місце перебування розшукуваної, від якої відібрано письмові пояснення, згідно яких обвинувачена зобов’язалася прибути до суду 09 жовтня 2015 року (а. с. 40-44).

    Так, згідно статті 5 п. 1 підпункт «с» Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, кожен має право на свободу та особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи інакше ніж відповідно до процедури, встановленої законом, і в таких випадках, як: законний арешт або затримання особи, здійснені з метою припровадження її до встановленого законом компетентного органу на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо є розумні підстави вважати за необхідне запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення.

    Відповідно до ст.29 Конституції України кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

    Згідно ч.1 ст.12 КПК України під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом. Кожен, кого затримано через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення або інакше позбавлено свободи, повинен бути в найкоротший строк доставлений до слідчого судді для вирішення питання про законність та обґрунтованість його затримання, іншого позбавлення свободи та подальшого тримання. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого судового рішення про тримання під вартою.

    Згідно ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов’язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

    Згідно ст.176 КПК України запобіжними заходами є: 1) особисте зобов’язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою. Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування – слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження судом за клопотанням прокурора. Суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м'яким запобіжним заходом є особисте зобов'язання, а найбільш суворим тримання під вартою.

    Відповідно до ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

    Згідно ч.1 та п. 4 ч.2 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

    Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов’язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров’я підозрюваного, обвинуваченого; 4)міцність соціальних зв’язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

    Згідно ч.1 та ч.4 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м’який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов’язки, передбачені частиною п’ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

    Отже, як вбачається з клопотання та приєднаних до нього копій матеріалів, то такі не містять достатніх даних, які б вказували на безумовну необхідність обрання щодо обвинуваченої такого суворого виду запобіжного заходу як тримання під вартою. Наведені ж у судовому засіданні прокурором доводи про те, що обвинувачена може незаконно впливати на свідків, знищити спотворити будь-які із речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може повторно вчинити новий злочин, ґрунтуються на припущеннях і тому не можуть слугувати достатньою підставою для тримання її під вартою.

Тому, з урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що одна тільки тяжкість злочину, у вчиненні якого обвинувачується особа не є достатньою підставою для тримання її під вартою, однак будь-яким ризикам може дієво запобігти інший запобіжний захід, який не є виключним за своєю суворістю, а саме особисте зобов’язання та покласти на неї обов’язок, передбачений ч.3 ст.194 КПК України строком до 15 квітня 2016 року (включно).

    Інформація щодо оскарження ухвали суду стороною обвинувачення – відсутня.

    Контактні дані адвоката: Мулеса Мирослав Васильович, свідоцтво від 11.11.2002р. № 21/326, т.м.(050) 372-24-70, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., адреса: вул. Духновича, 38, м.Перечин, Перечинський район, Закарпатська область, 89200

   
   

career

   

logo openeurope

   

1pracia

   
OnLine
   
   
   
OnLine
   

uspishni practiky

   
   

ya mayou pravo

   

4ecsna pl

   

До нас завітало відвідувачів -  

1848840
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
На минулому тижні
В цьому місяці
За прошлый месяц
З почаку сайту
313
1537
1850
1781810
38003
61640
1848840
Ваш IP: 172.69.63.42
Время: 2020-01-21 05:15:00
   
© 2015-2019 Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Закарпатській області | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua