Законодавство!  

   

146

   

Корисні посилання  

Офіційне інтернет-представництво Президента України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Міністерство юстиції України
koord c
   

На сайті 24 гостей та відсутні користувачі

   

Статті

Вас затримали. Звертайтеся по безоплатну правову допомогу.

Деталі

    - Василю Юрійовичу, уточніть, будь ласка, що таке правова допо­мога та ще й безоплатна...
    - Законодавець визначає два види безоплатної правової допомоги: первин­ну та вторинну. Перша - це надання пра­вової інформації, консультацій і роз’яс­нень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового ха­рактеру (крім документів процесуально­го характеру).
    Вторинна - захист від обвинувачен­ня; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку правову до­помогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, пе­ред іншими особами; оформлення доку­ментів процесуального характеру.

     - Хто може скористатися первин­ною, а хто вторинною правовою допомогою?
    - Скористатися первинною правовою допомогою мають право усі громадяни України, іноземці, особи без громадян­ства, у тому числі біженці. Для цього їм потрібно звернутися усно або письмово до органу виконавчої влади, органу міс­цевого самоврядування чи спеціалізо­ваних установ.
    З 1 січня цього року розпочалося на­дання безоплатної вторинної допомоги особам, до яких застосовано адміністра­тивне затримання, адміністративний арешт, що затримані за підозрою у вчи­ненні злочину, до яких, як запобіжний захід, обрано тримання під вартою. Та­кож цей вид правової допомоги надаєть­ся особам, у кримінальних проваджен­нях стосовно котрих захисник залуча­ється слідчим, прокурором, слідчим суд­дею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окре­мої процесуальної дії.
    Наразі в області працюють 63 ад­вокати, з якими центром укладено відповідні контракти. Всього у нашому реєстрі 72 адвокати, відібрані на кон­курсній основі.
    Для прямого зв’язку з центрами ад­вокатів та суб’єктів інформування (а це, у першу чергу, особи, уповноважені здійснювати затримання) запроваджено єдину по Україні безкоштовну телефонну лінію - 0-800-213-103.
    Задля оперативного прийняття ін­формації про випадки затримання осіб забезпечено цілодобове чергування пра­цівників в обласному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомо­ги, які в будь-який час приймають по­відомлення та видають відповідні дору­чення адвокатам.

    - І навіть опівночі?
  - Саме так. Слід зауважити, що зако­нодавством передбачено інформування центру як правоохоронними органами так і затриманими особами, їхніми роди­чами. Якщо, приміром, людину затриму­ють, то працівники органу, що здійснили затримання, мають негайно зв’язатися з нашим черговим, який, не пізніше однієї години інформує чергового адвоката та видає йому відповідне доручення. Захис­ник терміново прибуває до затриманого. Таким чином, не пізніше, як через дві го­дини з моменту отримання нами по­відомлення до затриманого має прибу­ти правник. Якщо особа хоче захищати­ся сама або ж має приватного адвоката, вона у присутності адвоката із Центру по­винна написати заяву про відмову від правових послуг, витрати за які нагадаю, взяла на себе держава.
    До речі, з початку діяльності центром видано близько 4 300 доручень. Якщо брати у відсотках, то 58% з них - для здійснення захисту за призначенням; 22% - для надання правової допомоги особам, затриманим за підозрою у вчи­ненні злочину; 19% - особам, до яких застосовано адмінзатримання; наймен­ше - 1% - для участі в окремих проце­суальних діях. Бувають і відмови від по­слуг державного захисника, але вони незначні - всього 0,02% від загальної кількості доручень.

   - Які повноваження має Центр?
   - Це укладання контрактів, договорів з адвокатами, включеними до спеціаль­ного Реєстру адвокатів; приймаємо рішення про надання безоплатної вто­ринної правової допомоги, або припи­няємо її надання чи міняємо захисника; видаємо доручення для підтвердження повноважень адвоката; забезпечуємо оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, що надають безоплатну вто­ринну правову допомогу...

   - Побутує, Василю Юрійовичу, думка, що якість подібної допомоги, м’яко кажучи, ну не зовсім... Щось на кшталт нашої безкоштовної медицини.
   - Випадки неякісної роботи, звісно, бу­вають, на них реагуємо. Зокрема, з час­тиною таких адвокатів вже попрощали­ся, не переуклавши контракти. Ство­рюємо можливість забезпечувати більшу мобільність адвокатів. Тобто адвокати вже можуть виїжджати з інших районів чи навіть обласного центру для надання допомоги клієнтам в тому районі, де, скажімо, є лише один адвокат, або де якість роботи нашого адвоката не влаш­товує. Окрім цього, постійно проводять­ся семінари-тренінги, підвищення ква­ліфікації.
    Скажу, що нашими адвокатами за­вершено понад 50 успішних справ, із них у 12 випадках добилися виправдуваль­них вироків.
    І це все при тому, що якогось там контролю за роботою адвокатів та втру­чання у їхню правову позицію ми не здійснюємо. І не будемо. Бо у нас торік запрацювала система управління якістю правової допомоги. Вона включає низку елементів, ключовим із яких є стандарти якості. На сьогодні їх майже три десят­ки. Вони є обов'язковими для виконання адвокатами системи за умовами кон­тракту. Крім того, створено ефективну, як на мене, систему моніторингу.

    - І насамкінець...
   - Місія безоплатної вторинної право­вої допомоги полягає зовсім не в тому, щоб особа уникнула покарання, а в тому, щоб, по-перше, всі її права під час кримі­нального провадження були дотримані; по-друге - щоб особа, винна у вчиненні правопорушення, понесла покарання, пропорційне його проступку. І найголов­ніше - щоб не постраждав невинний.
     Уже з 1 липня почнуть працювати ще 3 нових місцевих центрів (в Ужгороді, Мукачеві, Хусті), які надаватимуть БВПД у цивільних і адміністративних справах, а також забезпечуватимуть надання пра­вового захисту свідкам і потерпілим у кри­мінальних провадженнях, якщо вони на­лежать до категорій осіб, що мають пра­во на таку допомогу за законом. Водно­час всі види послуг безоплатної вторин­ної правової допомоги надаватимемо учасникам бойових дій і сім’ям загиблих.
     Кожен центр охоплюватиме терито­рію кількох районів і міст з населенням сумарно понад 300 тис. осіб.
    Що стосується стилю роботи центрів, то ми повинні кожній людині, що зверну­лася до нас, допомогти. Не важливо, як буде називатися послуга: первинна, вто­ринна, правова чи ще якось - людина прийшла з конкретною проблемою. Її треба вирішити. При цьому очевидно, що не завжди питання належатиме до ком­петенції центру. Чимало юридичних про- блеи можна вирішити на рівні надання простої консультації, допомогти, при­міром, скласти документ і більше того, в переважній більшості випадків це ком­петенція територіальних громади, - не­випадково органи місцевого самовряду­вання визначені в якості суб'єктів, що на­дають первинну правову допомогу.

Віктор ТИС, «Вісті Ужгородщини», 30 травня 2015 р., №19

   
   

career

   

logo openeurope

   

1pracia

   
OnLine
   
   
   
OnLine
   

uspishni practiky

   
   

ya mayou pravo

   

4ecsna pl

   

До нас завітало відвідувачів -  

1857006
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
На минулому тижні
В цьому місяці
За прошлый месяц
З почаку сайту
1333
1643
10016
1781810
46169
61640
1857006
Ваш IP: 162.158.78.89
Время: 2020-01-26 17:40:12
   
© 2015-2019 Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Закарпатській області | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua