Послуги захисту і представництва

Деталі

Види правових послуг

    У відповідності до ч.2 статті 13  Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 р. (далі - Закон) №3460-VI (із змінами та доповненнями) безоплатна вторинна правова  допомога включає такі види правових послуг:

1) захист;

 2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на БВПД, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами

 3) складення документів процесуального характеру.

 Із 1 січня 2013 року надання вищеперерахованих правових послуг на території Закарпатської області забезпечує Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 Категорії осіб, які мають право на безоплатну

вторинну правову допомогу

    Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з частиною 1 статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» мають такі категорії осіб:  

 1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних: 

    - на всі види правових послуг: захист, здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру.

2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї:

    - на всі види правових послуг: захист, здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру.

3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання:

     - в частині здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру;

4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт:
    - в частині здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру;

5) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими:

    - на такі правові послуги як захист та складення документів процесуального характеру;

6) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою:

    - на такі правові послуги як захист та складення документів процесуального характеру;

7) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень КПК України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі:

    - на всі види правових послуг: захист, здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру;

8) особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»:

    - на всі види правових послуг: захист, здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру до моменту прийняття рішення про надання статусу біженця та у разі, якщо особа оскаржує рішення щодо статусу біженця;

9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань:

    - на всі види правових послуг: захист, здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру стосовно питань, пов'язаних з їх соціальним захистом;

10) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи:

     - в частині здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру протягом розгляду справи в суді;

11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку:

     - в частині здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру протягом розгляду справи в суді;

12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України:

     - в частині здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру стосовно питань, пов'язаних з реабілітацією.

Порядок розгляду звернення до місцевих центрів з надання безоплатної правової допомоги

    Суб’єктам права на БВПД, визначених пунктами 1, 2, 8-12 Закону, правову допомогу надають у місцевих центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – місцеві центри). Механізм організації такої допомоги передбачено у відповідних Методичних рекомендаціях, затверджених наказом №160 від 26 червня 2015 року Координаційного центру з надання правової допомоги.

    Клієнт, або його законний представник, який звернувся по допомогу до місцевого центру, має скласти письмове звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги. В разі потреби таку заяву допоможе скласти працівник місцевого центру. До звернення особа має додати перелік документів, необхідних для підтвердження належності клієнта до однієї із категорій.

Перелік документів, які необхідно подати, - читайте тут.

     Рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або відмову у її наданні приймається місцевим центром протягом 10 днів (п.1 стаття 19 Закону) з дня отримання звернення та всіх необхідних документів, про що клієнта буде поінформовано додатково.

Порядок розгляду звернень осіб, визначених пунктами 3-7 частини першої статті 14 Закону

     Порядок розгляду звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги тим категоріям осіб, які визначені у пунктах 3-7 частини першої статті 14 Закону, передбачено частинами 5 і 6 статті 19 Закону:

 • у разі звернення осіб, зазначених у пунктах 3-6 частини першої статті 14 цього Закону, про надання безоплатної вторинної правової допомоги або надходження інформації про затриманих осіб від близьких родичів та членів їхніх сімей, перелік яких зазначено КПК України, Центр надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов’язаний прийняти рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги з моменту затримання особи;

 • у разі отримання постанови слідчого, прокурора, ухвали слідчого судді, суду про залучення захисника для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'язаний негайно призначити захисника.

      Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. №1363 (у редакції постанови Кабміну від 11 березня 2015 р. №110) (далі - Порядок).

     Ним визначено загальні вимоги та механізм інформування Центру про випадки затримання осіб органами, уповноваженими здійснювати адміністративне затримання або затримання згідно з дорученнями правоохоронних органів, або затримання осіб органами досудового розслідування(далі - суб'єкти подання інформації), а також безпосередньо затриманою особою, членами її сім'ї та близькими родичами (далі - заявники).

Уповноважена службова особа суб'єкта подання інформації, яка здійснила затримання, негайно після фактичного затримання особи повідомляє за допомогою телефонного, факсимільного зв'язку, електронної пошти або через комплексну інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правової допомоги (далі - система) центру з урахуванням вимог Закону України "Про Національну поліцію" та статті 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" такі відомості:

 • прізвище, ім'я, по батькові та дата народження затриманої особи (якщо вони відомі);

 • час та підстави затримання особи;

 • точна адреса місця для конфіденційного побачення адвоката із затриманою особою;

 • найменування суб'єкта подання інформації, його поштова адреса, номери телефону та адреса електронної пошти;

 • прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, що передала повідомлення.

  Службова особа суб'єкта подання інформації, відповідальна за перебування затриманих, зобов'язана перевірити дотримання вимог цього Порядку та у разі нездійснення повідомлення про затримання - здійснити його самостійно.

  Повідомлення про затримання особи Центру заявники можуть подати письмово або за допомогою телефонного зв'язку. Розгляд повідомлень здійснюється Центром відповідно до їх компетенції та за умови отримання таких обов'язкових відомостей:

 • ступінь родинного зв'язку заявника із затриманою особою, його прізвище, ім'я та по батькові, адреса зареєстрованого або фактичного місця проживання, номер контактного телефону (якщо заявником не є затримана особа);

 • прізвище, ім'я та по батькові, дата народження затриманої особи;

 • місце, дата і час затримання особи.

  Для надання безоплатної вторинної правової допомоги центр з надання допомоги може з'ясовувати у заявника такі додаткові відомості, надання яких не є обов'язковим:

 • підстави для затримання особи;

 • найменування органу, службова особа якого здійснила затримання, його поштова адреса, посада (звання), прізвище, ім'я та по батькові такої особи.

  Відсутність таких відомостей у заявника чи відмова заявника надати такі відомості не можуть бути підставами для відмови у розгляді повідомлення про затримання особи, реєстрації такого повідомлення чи надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Повідомлення про затримання осіб приймаються та обробляються уповноваженою службовою особою Центру з надання допомоги цілодобово.

У разі коли надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманій особі вже розпочато на підставі іншого повідомлення, внесеного до системи та/або відповідного журналу реєстрації, уповноважена службова особа центру з надання допомоги інформує про це заявника, зазначивши номер доручення центру, прізвище, ім'я та по батькові адвоката і його номер телефону.

Протягом години з моменту реєстрації повідомлення заявника уповноважена службова особа Центру проводить перевірку інформації про затримання особи шляхом підготовки і надсилання від імені центру з надання допомоги запиту факсимільним зв'язком на адресу Управління МВС Закарпатської області, на відповідній залізниці, Управління СБУ в Закарпатській області, Управління Міндоходів в Закарпатській області, Управління, відділу ДПтС в Закарпатській області, Регіонального управління Держприкордонслужби, Управління ДМС в Закарпатській області, територіального управління, зональних відділів і зональних відділень Військової служби правопорядку у Збройних Силах (далі - регіональний або міжрегіональний орган) або через систему.

Протягом однієї години після надходження факсограми відповідний регіональний або міжрегіональний орган шляхом надсилання факсограми у відповідь спростовує інформацію про затримання особи або підтверджує таку інформацію з одночасним повідомленням Центру про випадок затримання особи у порядку, встановленому для суб'єктів подання інформації.

Протягом години з моменту реєстрації повідомлення про затримання особи уповноважена службова особа Центру в установленому порядку призначає адвоката шляхом видання доручення для підтвердження його повноважень для надання такій особі безоплатної вторинної правової допомоги, копія якого із зазначенням реєстраційного номера повідомлення за допомогою факсимільного зв'язку, електронної пошти або через систему передається суб'єкту подання інформації та реєструється ним.

Після призначення адвоката для надання затриманій особі безоплатної вторинної правової допомоги, що відбулося в результаті подання повідомлення від заявників, уповноважена службова особа Центру невідкладно інформує про це телефоном заявників, зазначивши номер доручення центру, прізвище, ім'я та по батькові адвоката і його номер телефону.

Призначений Центром адвокат повинен прибути протягом години з моменту видання йому доручення, а у виняткових випадках - не пізніше ніж протягом шести годин з моменту видання йому доручення до затриманої особи для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

У разі коли призначений адвокат на підставах, визначених законом, або з інших незалежних від нього причин не може надати безоплатну вторинну правову допомогу, він негайно повідомляє про це центру з надання допомоги, який протягом однієї години з моменту надходження повідомлення призначає іншого адвоката.

Відмова затриманої особи від адвоката, призначеного центром з надання допомоги, повинна бути здійснена такою особою в присутності цього адвоката у формі письмової заяви, копія якої надсилається адвокатом до центру з надання допомоги.

   
   
   
OnLine
   
   
   
   
   
OnLine
   
   

До нас завітало відвідувачів -  

0191401
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
На минулому тижні
В цьому місяці
За прошлый месяц
З почаку сайту
100
225
502
135978
5545
9449
191401
Ваш IP: 54.211.112.177
Время: 2017-01-18 13:55:20
   
© 2015-2017 Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Закарпатській області | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | admin@ legalaid.gov.ua